SAKASAMA NO PATEMA


| 26

. , , , . , , . , . , . , , . .

   
: /Yasuhiro Yoshiura
: /Yuji Kaneko
: Purple Cow Studios
:
: 99
: 2D
: 2013