29 - 9 2020. XIV

/THE SPIRITS OF CAIRN

, . , . . , , . , .

Media Arts (), Marunouchi (), Heisei Geijutsu ().
  • : /Shinobu Soejima
  • : /Shinobu Soejima
  • :
  • : 7 12
  • : ,
  • : 2018