67 /18+

| 24


/ THE HOUSE OF SMALL CUBES

/Kunio Katō, 2008,/ GETTING DRESSED

/ Aico Kitamura, 2010,/ JAM

/Mirai Mizue, 2009,- / KOU KOU

/Ohashi Takashi, 2012,/ PARADE - ERIK SATIE

/Koji Yamamura, 2016,/ THE GREAT RABBIT

/Atsushi Wada, 2012,/ FUTON

/Yoriko Mizushiri, 2012,/ RECRUIT RHAPSODY

/ Maho Yoshida, 2012,21.10, , 21:10, ()
24.10, , 19:30, ()